Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat a „Kristályvízió” elnevezésű közérzetjavító szolgáltatás kapcsán gyűjtethető és kezelhető személyes adatokról.

Az Éva Tanya Kft. (székhely: 2060 Bicske, Baboshegy 6774/2. hrsz., cégjegyzékszám: 07 09 020339), a továbbiakban a „Szolgáltató”, mint adatkezelő, tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a szolgáltatásunk és internetes kommunikációnk során birtokunkba kerülő személyes adatait, és hogy miként tudja módosítani, vagy töröltetni velünk ezeket az adatokat.

A regisztráció és a részvétel önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat!

Hozzájárulás adatkezeléshez

A megrendeléssel és a hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott személyes adatait a Szolgáltató az adatkezelés céljai pontban leírt célok szerint az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezelje.

Az adatkezelés céljai

Adatainak megadásával Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a további szolgáltatásait, a szolgáltatásához kapcsolódó termékeit önnek az elektronikus elérhetőségén (email címén) keresztül rendszeresen ajánlhassa, valamint az ezekkel kapcsolatos hírekről, információkról tájékoztassa.

A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Nyilatkozik továbbá, hogy adatait – a törvényesen kötelező adatszolgáltatáson kívül – harmadik félnek semmilyen céllal nem adja ki.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89615/2015.